WFMT Opera Sep 9

The Ballad of the Canal
September 9

COMPOSER: YIN Qing
LIBRETTO: HUANG Weiruo

VENUE: National Centre for the Performing Arts
PRESENTING COMPANY: National Centre for the Performing Arts Opera

CAST:
SHUI Honglian WANG Lida / WANG Zhe
QIN Xiaosheng WANG Hongwei / WANG Zenan
GUAN Yanyan WANG Li / JIN Tingting
ZHANG Shuiyao SUN Li / WANG Hexiang

ENSEMBLE: NCPA Orchestra and Chorus
CHORUS DIRECTOR: MENG Huan
CONDUCTOR: LÜ Jia

Approx. Length: 2 Hours and 35 minutes

Please Note: the Chinese family name comes first and is in uppercase. The first name is in sentence case and comes second in the listings above.